ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli
serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli klasy fortepianu na zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej,
które odbędą się w dniach: 21 –22 kwietnia 2017 r.

Zajęcia poprowadzi prof. dr hab. Robert Marat – AM Katowice

Temat: „Sposób prowadzenia kantyleny w utworach od baroku do współczesności”.

Zgłoszenia proszę przesłać drogą mailową na karcie zgłoszenia na adres: formularz@psmstalowawola.pl
O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Udział we wszystkich zajęciach jest nieodpłatny.
Zajęcia trwać będą 30 lub 45 minut w zależności od ilości zgłoszonych uczestników. Konsultacje odbywają się
w obecności nauczyciela przedmiotu. Bardzo mile widziani są na zajęciach rodzice (opiekunowie).

 

Harmonogram   

 

  Karta zgłoszenia

 

*                       *                        *                        *                             *

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli, 

zaprasza uczniów i nauczycieli klasy fortepianu na zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego CEA, który odbędzie się w dniu 24-25 lutego 2017r.  Zajęcia poprowadzi dr hab. Mariusz Drzewicki, prof AM w ŁodziTematyka zajęć: „Ekspresja muzyczna w kontekście stylowej interpretacji utworów fortepianowych XIX wieku”  Zgłoszenia proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: formularz@psmstalowawola.pl ,

do dnia 20 lutego 2017r.
O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń

 

*                        *                        *                        *                          *

Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli  11 – 12 października 2016r. Specjalność: fortepian. Karty zgłoszenia wg załączonego poniżej wzoru,proszę przesłać drogą elektroniczną na adres:   formularz@psmstalowawola.pl na 10 dni przed rozpoczęciem poszczególnych warsztatów.

 Karta zgłoszenia
Harmonogram
Harmonogram wykładów