ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Wydział Wokalny PSM II stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli


KIEROWNIK WYDZIAŁU WOKALNEGO PSM II STOPNIA
mgr Piotr Szpara – klasa śpiewu

e-mail: piotr.szpara@psmstalowawola.plmgr Wojciech Front
e-mail: wojciech.front @psmstalowawola.pl


mgr Renata Johnson-Wojtowicz
e-mail: renata.wojtowicz@psmstalowawola.pl


mgr Błażej Rosołowski
e-mail: blazej.rosolowski@psmstalowawola.pl


mgr Janina Wań
e-mail: janina.wan@psmstalowawola.pl


mgr Maciej Witek
e-mail: maciej.witek@psmstalowawola.pl


mgr Ewa Woynarowska
e-mail: ewa.woynarowska@psmstalowawola.pl