ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Wydział Wokalny PSM II stopnia


KIEROWNIK WYDZIAŁU WOKALNEGO PSM II STOPNIA
mgr Piotr Szpara – klasa śpiewu

e-mail: piotr.szpara@psmstalowawola.plmgr Wojciech Front
e-mail: wojciech.front @psmstalowawola.pl


mgr Tomasz Piluchowski
e-mail: tomasz.piluchowski@psmstalowawola.pl


mgr Janina Wań
e-mail: janina.wan@psmstalowawola.pl


mgr Maciej Witek
e-mail: maciej.witek@psmstalowawola.pl


mgr Ewa Woynarowska
e-mail: ewa.woynarowska@psmstalowawola.pl