Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
Get Adobe Flash player

Kierownik wydziału wokalnego – mgr Piotr Szpara

mgr Wojciech Front

mgr Renata Johnson-Wójtowicz

mgr Błażej Rosołowski

mgr Janina Wań

mgr Krystyna Węglarz

mgr Maciej Witek

mgr Ewa Woynarowska

Przesłuchania CEA
Uczniów Klas Skrzypiec      i Altówki Szkół Muzycznych II stopnia