ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych PSM I st.


KIEROWNIK SEKCJI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH PSM I STOPNIA
mgr Bożena Wójtowicz

e-mail: bozena.wojtowicz@psmstalowawola.plmgr Iwona Barańska
e-mail: iwona.baranska@psmstalowawola.pl


mgr Dorota Kołodziej
e-mail: dorota.kolodziej@psmstalowawola.pl


mgr Elżbieta Nowak-Szpunar
e-mail: elzbieta.szpunar@psmstalowawola.pl


mgr Janina Wań
e-mail: janina.wan@psmstalowawola.pl


mgr Maciej Witek
e-mail: maciej.witek@psmstalowawola.pl


mgr Ewa Woynarowska
e-mail:
ewa.woynarowska@psmstalowawola.pl