ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Sekcja instrumentów strunowych PSM I stopnia


KIEROWNIK SEKCJI INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH PSM I STOPNIA  
mgr Maciej Woch – klasa altówki

e-mail: maciej.woch@psmstalowawola.pl


mgr Piotr Cebula – klasa skrzypiec
e-mail: piotr.cebula@psmstalowawola.pl


mgr Małgorzata Chojnacka – klasa skrzypiec
e-mail: malgorzata.chojnacka@psmstalowawola.pl


mgr Przemysław Czekaj – klasa skrzypiec
e-mail: przemyslaw.czekaj@psmstalowawola.pl


mgr Wojciech Front – klasa kontrabasu
e-mail: wojciech.front@psmstalowawola.pl


mgr Maria Garboś- klasa gitary
e-mail: maria.garbos@psmstalowawola.pl


mgr Valentyna Gorodyska – klasa skrzypiec
e-mail: valentyna.gorodyska@psmstalowawola.pl


naucz. Bożena Hałys – klasa skrzypiec
e-mail: bozena.halys@psmstalowawola.pl


mgr Maciej Łacny – klasa wiolonczeli
e-mail: maciej.lacny@psmstalowawola.pl


mgr Weronika Lankamer – Nosewicz – klasa skrzypiec
e-mail: weronika.nosewicz@psmstalowawola.pl


mgr Adrian Małek – klasa skrzypiec
e-mail: adrian.malek@psmstalowawola.pl


mgr Renata Rudkowska – klasa skrzypiec
e-mail: renata.rudkowska@psmstalowawola.pl


mgr Grzegorz Wziątka – klasa gitary
e-mail: grzegorz.wziatka@psmstalowawola.pl


mgr Izabela Zagórska – klasa wiolonczeli
e-mail: izabela.zagorska@psmstalowawola.pl