Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
Get Adobe Flash player

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA

INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I SPRZĘTU MUZYCZNEGO

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W STALOWEJ WOLI

§ 1.

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli umożliwia uczniom szkoły wypożyczenie instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości.

 2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są uczniom i nauczycielom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli.

 3. W innych sytuacjach mogą być wypożyczone wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły po uprzedniej prośbie do Dyrektora na piśmie.

§ 2.

 1. Wypożyczony instrument należy konserwować i chronić przed zniszczeniem.

 2. Zauważone uszkodzenie należy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu ucznia.

 3. Wszelkich napraw może dokonywać specjalista, którego wybiera Dysponent (PSM)

§ 3.

 1. Wypożyczenie następuje w obecności nauczyciela prowadzącego oraz rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

 2. Wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wypożyczenie są:

a. rewers (uzupełniony i podpisany w chwili wypożyczania)

b. dowód osobisty rodzica lub opiekuna ucznia.

c. zgoda Dyrektora Szkoły (w innych sytuacjach)

 1. Czas wypożyczenia może być określony lub nieokreślony.

§ 4.

 1. Wyceny wypożyczanego instrumentu dokonuje nauczyciel prowadzący ucznia wspólnie z kierownikiem sekcji instrumentalnej uwzględniając cenę rynkową, stopień zużycia, jego ewentualne naprawy i korekty.

§ 5.

 1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) podpisując rewers na instrument:

a. biorą na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone mienie szkolne.

b. zobowiązują się pokryć w całości koszty naprawy szkód powstałych w okresie użytkowania.

c. zobowiązują się odkupić w razie zgubienia lub kradzieży (wg cen rynkowych) w ciągu 14 dni.

§ 6.

 1. Instrument wypożyczony na czas określony, należy zwrócić bezwzględnie najpóźniej w dniu, który jest uwzględniony na rewersie.

 2. Instrument muzyczny należy zwrócić w takim samym stanie technicznym w jakim był wypożyczony z uwzględnieniem jego normalnego użytkowania.

 3. Uczeń kończący Szkołę zobowiązany jest zwrócić instrument po ostatnim egzaminie.

 4. W przypadku rezygnacji z nauki lub skreślenia z listy uczniów, instrument należy zwrócić w trybie natychmiastowym.

Nauczyciele nieobecni:

 

 

 

 

 

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031