ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Biblioteka


Nauczyciel prowadzący:  mgr Bożena Toman


Biblioteka szkolna czynna  w dniach:

Poniedziałek  13:30 – 18:15    19:00 – 20:15
Wtorek 19:30 – 20:00
Środa 13:45 – 17:15


REGULAMIN BIBLIOTEKI PSM I i II ST. W STALOWEJ WOLI


 1. Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( z późniejszymi zmianami)
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
 3. Lokal biblioteki stanowi jedno pomieszczenie – wypożyczalnia.
 4. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 5. Absolwenci szkoły mogą korzystać z biblioteki za zgodą Dyrektora szkoły.
 6. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 7. Biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz.
 8. Biblioteka jest finansowana z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców i ofiarodawców.
 9. Czas pracy biblioteki jest ustalany w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 10. Udostępnianie zbiorów odbywa się od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 11. Książki lub nuty, z których czytelnik już nie korzysta należy zwrócić do biblioteki.
 12. Ustalono następującą ilość pozycji do wypożyczenia: dla uczniów – do 5,    dla nauczycieli – do 15.
 13. Uczniowie kończący szkołę winni zwrócić nuty i książki do biblioteki najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 14. Rozliczenie z biblioteką powinno być potwierdzone pieczątką biblioteki na karcie obiegowej ucznia kończącego szkołę.
 15. Za zgubione nuty lub książki należy przedłożyć w zamian taki sam egzemplarz lub inny o podobnej wartości.
 16. Wypożyczający odpowiada materialnie za zniszczenie lub zgubienie woluminów.