ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto
(w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę):
95 1020 4939 0000 0102  0081  5811
Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli


Wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 250,00 
Pierwsze dziecko z rodziny płaci 250,00 zaś drugie dziecko 150,00
Możliwości wpłat:
wpłata jednorazowa za I i II semestr – 250 zł
wpłata w I semestrze  – 130 zł, wpłata w II semestrze 120 zł
wpłata miesięczna – 25 zł 
 
SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Na Przewodniczącego Rady Rodziców wybrana została – Agata Urbaś
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Agnieszka Martowicz
Skarbnik Rady Rodziców – Irena Lebioda 
Sekretarz  Rady Rodziców – Monika Pasek  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Bajdas  
Członek Komisji Rewizyjnej – Katarzyna Klecha 
Członek Komisji Rewizyjnej – Filip Sibiga


Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli, ul. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola
adres e-mail: radarodzicow@psmstalowawola.pl
NIP  865-21-82-623