Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
Get Adobe Flash player

ZAPISY DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA

IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STALOWEJ WOLI

 

W związku z zaistniałą sytuacją

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli informuje, że podania do Szkoły Muzycznej I i II st. będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres: sekretariat@psmstalowawola.pl

Okres składania podań zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2020r. 

 

 PSM I STOPNIA

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2  ustawy oraz nie więcej niż 10 lat

(Art. 36.

1. Na wniosek rodziców naukę w szkole muzycznej I stopnia może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2.Dyrektor szkoły muzycznej I stopnia przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.)

Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, klarnet, perkusja.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, perkusja.

Przesłuchania kandydatów do PSM I stopnia

cykl 6 letni – 11 maja 2020 r. 

cykl 4 letni – 12 maja 2020r. 

Dla kandydatów PSM I st. przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji fizycznych do nauki gry na określonym instrumencie. Kandydat zobowiązany jest do przygotowania dowolnej piosenki.

Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie,
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

Do wniosku można dołączyć dokumenty stwierdzające:

– wielodzietność rodziny kandydata – niepełnosprawność kandydata – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – objęcie kandydata pieczą zastępcząPSM II STOPNIA

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, perkusja.

Przesłuchania do PSM II stopnia odbędą się między 14-15 maja 2020 r. 

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 14 maja 2020 r.

godz. 9:00-10:00 – Sekcja akordeonu i zespołów kameralnych

godz. 10:00-11:00 – Sekcja instrumentów strunowych

godz. 11:00- 12:00 – Sekcja fortepianu

godz. 12:00-13:00 – Sekcja instrumentów dętych i perkusji

EGZAMIN TEORETYCZNY: 15 maja 2020 r.

Kandydaci do PSM II stopnia zdają egzamin:

• praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
• teoretyczny z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

Zakres umiejętności na poziomie klasy VI PSM I stopnia cykl 6 – letni (lub klasa IV PSM I st. cykl 4 – letni) Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie, kandydat na instrument dęty zaświadczenie od lekarza pulmonologa
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

PSM II STOPNIA – WYDZIAŁ WOKALNY

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia na wydział wokalny mogą ubiegać się kandydaci :

• dziewczęta, które w danym roku szkolnym kończą co najmniej 15 lat oraz nie więcej niż 20 lat
• chłopcy po zakończonej mutacji, którzy w danym roku szkolnym nie przekroczyli 21 lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek do PSM I i II stopnia w Stalowej Woli. Egzamin obejmuje:

• badanie predyspozycji słuchowych, rytmicznych i pamięci muzycznej.
• badanie warunków głosowych (skala i jakość głosu )
• prezentację przygotowanego utworu wokalnego (piosenka, pieśń, aria)
• rozmowę kwalifikacyjną

Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie od lekarza foniatry
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

Termin i godzinę przesłuchania ustala pracownik sekretariatu, po złożeniu przez Rodzica lub Opiekuna prawnego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami.

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930