ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Międzynarodowy Konkurs im. Janiny Garści


Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli informuję iż, w związku z umieszczeniem naszego konkursu na liście rekomendowanej przez MKiDN  nie będzie pobierana opłata za uczestnictwo w konkursie. 
VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS IM. JANINY GARŚCI 23 – 26 MAJA 2018


WYNIKI:

HARMONOGRAM


Uwagi, wyjaśnienia do regulaminu:   

  • kategoria skrzypce, gr. II : część utworu cyklicznego (koncertu, sonaty) nie może być traktowana jako utwór dowolny.
  • w każdej grupie wiekowej (kategoria skrzypce) dopuszcza się w ramach utworu dowolnego wykonanie np. etiudy lub wariacji. Generalnie mogą być prezentowane te utwory, które pod względem formy są zamkniętą całością. Nie mogą to być utwory będące częścią większych form instrumentalnych np. koncertu, sonaty, formy cyklicznej.