ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Przetargi


04.12.2020 r.

Informacja o przetargu: „ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II  STOPNIA IM.  IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STALOWEJ WOLI”

28.11.2019 r.

Informacja o przetargu: „ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU KLASY MISTRZOWSKIEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II  STOPNIA IM.  IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STALOWEJ WOLI”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Pobierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – Pobierz


31.07.2018 r.

Informacja o przetargu: „Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty muzyczne”

Ogłoszenie o wyborze ofert – Pobierz
Zmiana – poprawa omyłki – Pobierz


Szczegółowy opis instrumentów – Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu


Formularz ofertowy

Klauzula_oświadczenie od wykonawcy


SIWZ

Wzór umowy

Dzwony rurowe

Instrumenty dęte – poprawione

Pytania i odpowiedzi

Zmiana 18 czerwca 2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu

Informacja z otwarcia


28.08.2018 

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA OŚWIADCZENIE OD WYKONAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA

Ogłoszenie o wyborze oferty

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im I. J. Paderewskiego działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: Budowa sali i muszli koncertowej oraz segmentu dydaktycznego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli.” – wybrana została, w dniu 22.08.2013 r. oferta złożona przez Wykonawcę RYSY Architekci Rafał Sieraczyński, ul. Modrzewiowa 12, 05-500 Nowa Iwiczna. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 196 800,00 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

oferta wyniki