ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Stowarzyszenie „Crescendo”

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej „Crescendo” 
ul.l. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola, tel. (15) 842-11-31
e-mail: crescendopsm@interia.pl


REGON   180015476
KRS        0000226770
NIP        865-23-99-707


Numer konta:   57 1240 2799 1111 0010 0587 8577
Bank Pekao S. A. I O. w Stalowej Woli


Zarząd Stowarzyszenia:
Bożena Wójtowicz – Prezes
Urszula Nowaczek – Sekretarz
Bożena Hałys – Skarbnik


Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie „Crescendo” jest organizacją pożytku publicznego.
Naszym celem jest:

– działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie miasta i regionu oraz edukacji kulturalnej, głównie muzycznej,

– wspieranie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli

– udzielanie pomocy uzdolnionej artystycznie młodzieży z miasta i regionu, znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Dyrekcją Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą  o przekazanie 1% podatku na Stowarzyszenie „Crescendo”, a pozyskane w ten sposób środki pomogą nam w osiągnięciu wyżej wymienionych celów.

Zarząd Stowarzyszenia


W rozliczeniu rocznym wystarczy podać tylko nazwę:

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej „Crescendo” w Stalowej Woli oraz numer, pod którym Stowarzyszenie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym –  0000226770.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.


Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli