ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Historia szkoły

Stalowa Wola to najmłodsze z miast w Polsce.
Jego historia rozpoczyna się w roku 1938 wraz z rozwojem Huty Stali. Okoliczni mieszkańcy i napływający z różnych stron Polski pracownicy Zakładów zaczęli tworzyć nową społeczność z własnymi tradycjami i potrzebami. Były to również potrzeby kulturalne.
Mieszkańcy miasta chętnie włączali się w działania związane z rozwojem kultury, a zwłaszcza z upowszechnianiem muzyki. Ich działania zostały uwieńczone sukcesem.
      1 września 1951 r. rozpoczęło swoją działalność Państwowe Ognisko Muzyczne w Stalowej Woli. Pierwszym kierownikiem Ogniska został mianowany Feliks Barański. Pełnił on swoją funkcję do 1 sierpnia 1952 r. Następnie kierownictwo objął Marian Bienias. Od 1 grudnia 1953 r. stanowisko Dyrektora Państwowego Ogniska Muzycznego zostało powierzone Janowi Jarzynie. Funkcję tę pełnił do sierpnia 1955 r. Po odejściu Dyrektora Jarzyny pełniącym obowiązki Dyrektora został Józef Aktyl. Początkowo siedziba Ogniska mieściła się w Domu Kultury na ulicy 1-go Sierpnia. Następnie dokonano przeprowadzki do lokalu na ulicy 1-go Maja. Jednak lokal ten Państwowe Ognisko Muzyczne dzieliło z funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej – znajdowały się tam mieszkania prywatne. W związku z trudnościami lokalowymi niektóre zajęcia odbywały się w mieszkaniach nauczycieli.
        Po wielu staraniach Dyrekcji Ogniska i Rady Społecznej zatwierdzony został przydział nowego lokalu. Mieścił się on na ulicy 1-go Maja pod numerem 3. Szkoła Dysponowała nareszcie dużą salą na parterze, gdzie mogły się odbywać koncerty i występy uczniów. W roku 1958 został powołany Komitet Budowy Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.

        W roku 1964 funkcję Dyrektora Państwowego Ogniska Muzycznego przejął Henryk Łabęda. Jego starania doprowadziły do przekształcenia placówki w Państwową Szkołę Muzyczną I st. (1966 r.). Nastąpiła również przeprowadzka do obecnego budynku, który został oddany do użytku 18 stycznia 1964 r. W 1975 r. Dyrektor Henryk Łabęda doprowadził do utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II st. , w rezultacie do powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Starał się również o zwiększenie ilości pomieszczeń w budynku poprzez nadbudowę drugiego piętra.
Dyrektor Łabęda był znakomitym organizatorem życia szkolnego. Dbał szczególnie o kwalifikacje kadry pedagogicznej. Na terenie Szkoły odbywały się przesłuchania o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Wielką popularnością cieszyły się koncerty uczniów oraz zaproszonych muzyków. W latach 1975 – 1980 odbywały się Festiwale „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” W listopadzie 1980 r. odbył się Ogólnopolski konkurs Pianistyczny, który stał się inspiracją do zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu im. Janiny Garści.
          W latach 1981 – 1990 stanowisko Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli piastował Błażej Rosołowski. Początkowo funkcję Wicedyrektora pełnił Andrzej Strusiński. Później stanowisko to zajęła Magdalena Pamuła. W latach tych nastąpił dynamiczny rozwój Szkoły. Znacząco wzrosła liczba uczniów oraz nauczycieli. Szczególnie rozwinęły się sekcje instrumentów smyczkowych i dętych. Duży nacisk położono na rozwój zespołów wokalnych i instrumentalnych. Szkoła została wyposażona w nowe instrumenty muzyczne.
W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. swoją siedzibę miała Tarnobrzeska Orkiestra Symfoniczna prowadzona przez Andrzeja Kucybałę, Błażeja Rosołowskiego i Andrzeja Strusińskiego. Orkiestra prowadziła szeroką działalność koncertową, zapraszając do współpracy wybitnych instrumentalistów. W roku 1990 nastąpiło także nadanie Szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
Od roku 1990, do sierpnia 2014r, funkcję Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli pełniła Magdalena Pamuła, zaś stanowisko Wicedyrektora piastowała Elżbieta Nowak-Szpunar.

        Od września 2014 r. do chwili obecnej, funkcję Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli sprawuję Maciej Witek. Od chwili objęcia stanowiska Dyrektora przez Pana Macieja Witka nastąpił dynamiczny rozwój naszej Szkoły. Prócz funkcji dydaktycznej pełni ona również rolę ważnej instytucji kulturalnej w mieście i w okolicy.
Współpracujemy z wieloma placówkami kulturalnymi, organizujemy liczne koncerty z udziałem uczniów naszej Szkoły oraz muzyków profesjonalnych. Szkoła ma również kontakty z uczelniami muzycznymi w Polsce (Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna w Warszawie, Akademia Muzyczna w Łodzi) oraz z Konserwatorium Muzycznym w Odessie, Orkiestrą „Wirtuozi Lwowa” oraz z Centrum Paderewskiego (Tarnów – Kąśna Dolna). Jesteśmy organizatorami seminariów, warsztatów, festiwali i konkursów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Dużą popularnością cieszy się Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych oraz Międzynarodowy Konkurs im. Janiny Garści.