ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Zdalne nauczanie

PIERWSZE LOGOWANIE


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia jutrzejszego ( tj. 25.03.2020 r.) zaczynamy zdalne nauczanie.

Wszyscy Nasi Uczniowie mają stworzony login i hasło do zalogowania się do indywidualnych kont internetowych –
(loginem jest adres mailowy a hasłem będzie PESEL dziecka – jeśli zaczyna się od cyfry „0” to ją pomijamy).


Przykład:

Login: maciej.kowalski@psmstalowawola.pl
hasło : PESEL ucznia 
strona logowania: http://poczta.psmstalowawola.pl