ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Zdalne nauczanie


Pierwsze logowanie na platformie G-suite

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia jutrzejszego ( tj. 25.03.2020 r.) zaczynamy zdalne nauczanie.
 Wszyscy Nasi Uczniowie mają stworzony login i hasło do zalogowania się do indywidualnych kont internetowych – (loginem jest adres mailowy a hasłem będzie PESEL dziecka – jeśli zaczyna się od cyfry „0” to ją pomijamy).

Przykład:

Login: maciej.kowalski@psmstalowawola.pl
hasło : PESEL ucznia 
strona logowania: http://poczta.psmstalowawola.pl


Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli ul. Narutowicza  11,37-450 Stalowa Wola

Inspektorem Ochrony  Danych jest:

Mateusz Siembab tel. 733 337 421, email: rodo@psmstalowawola.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podstawa prawna przetwarzania danych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493). Dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, email będą przechowywane przez czas trwania Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy). Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.