ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Nagroda Paderevianum

Regulamin przyznawania Nagrody „Paderevianum” w PSM I i II st. w Stalowej Woli

  1. Celem corocznego przyznawania nagrody „Paderevianum” w PSM I i II st. jest promowanie postawy ucznia wyróżniającego się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, wysokimi wynikami w nauce, aktywnością w życiu szkoły oraz wzorowym zachowaniem.
  2. Za wybitne osiągnięcia uznaje się uzyskanie nagród na konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
  3. Propozycje kandydatów do nagrody „Paderevianum” przedstawia kierownik danej sekcji na Klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej.
  4. Nagroda przyznawana jest pod koniec każdego roku szkolnego dla maksymalnie dwóch uczniów w PSM I st. i dwóch uczniów w PSM II st.
  5. Dodatkowo może być przyznana nagroda dla wyróżniającego się zespołu w każdym stopniu PSM.
  6. Nagrodę przyznaje się jednorazowo dla danego ucznia, zespołu w każdym stopniu.
  7. Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna poprzez głosowanie.
  8. Nagroda zostaje wprowadzona Uchwałą Rady Pedagogicznej.