ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Sierpniowe spotkania muzyczne 2019

XI Sierpniowe Spotkania Muzyczne  5 – 10 sierpnia 2019 r.


REGULAMIN UCZESTNICTWA

 1. W ramach XI Sierpniowych Spotkań Muzycznych odbywać się będą warsztaty wykonawcze oraz koncerty uczestników Spotkań i zaproszonych gości.
 2. W warsztatach mogą uczestniczyć uczniowie i studenci klas fortepianu, skrzypiec,  akordeonu, gitary polskich i zagranicznych szkół muzycznych.
 3. Do udziału w warsztatach i koncertach zapraszamy również zespoły kameralne o dowolnym składzie i na każdym poziomie umiejętności.
 4. Uczestnicy do lat 16 muszą przebywać na Spotkaniach z dorosłym opiekunem.
 5. Ilość miejsc jest ograniczona.
 6. Zajęcia warsztatowe mają formę lekcji otwartych, (tj. mogą je obserwować inni uczestnicy, nauczyciele, opiekunowie) i odbywać się będą w budynku PSM.
 7. Program przygotowany do pracy na zajęciach jest dowolny. Powinien być jednak dobrany z możliwością prezentacji go na koncertach.
 8. Uczestnicy wytypowani przez prowadzących warsztaty będą mogli zaprezentować swój program na organizowanych koncertach (m. in. aula PSM, Biblioteka Międzyuczelniana).
 9. Każdy uczestnik i zespół ma prawo do czterech lekcji (każda po 45 minut).
 10. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty pobytu i przejazdu.
 11. Odpłatność przeznaczona na organizację XI SSM wynosi 400,00 zł. od uczestnika czynnego oraz zespołu kameralnego.
 12. Nauczyciele i opiekunowie nie wnoszą opłaty organizacyjnej.
 13. Opłatę należy przesłać na konto:

    Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli

    ul. Narutowicza 11 ; 37-450 Stalowa Wola

    Nr rachunku: 95 1020 4939 0000 0102 0081 5811

14. Kartę zgłoszenia z podpisami i pieczęci Szkoły (w załączeniu) prosimy przesłać na adres e-mail: formularz@psmstalowawola.pl do dnia 30 czerwca 2019 r.

 1. Dodatkowe informacje dot. XI Sierpniowych Spotkań Muzycznych zostaną umieszczone na stronie psmstalowawola.pl po 15 lipca 2019, tj. po zarejestrowaniu zgłoszeń.
 2. Pytania dot. XI SSM proszę kierować na adres e-mail: formularz@psmstalowawola.pl

WYKŁADOWCY:klasa gitary: Jarosław Kocoń Dariusz Michałowski Ryszard Bałauszko Grzegorz Wziątka


klasa fortepianu: Maciej Pabich


klasa akordeonu: Elwira Śliwkiewicz-Cisakklasa skrzypiec:

Maciej Łabecki

Formularz zgłoszeniowy (solista) –> Formularz zgłoszeniowy online

X SSM – Karta zgłoszenia – Zespół kameralny

HARMONOGRAM – FORTEPIAN

  HARMONOGRAM – AKORDEON 

HARMONOGRAM – SKRZYPCE 

HARMONOGRAM – GITARA


OFERTA NOCLEGOWA