ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Rekrutacja PSM II stopnia


Wyniki egzaminów wstępnych do PSM II stopnia na rok szkolny 2021/2022


26 maja 2021 r. – Egzaminy Wstępne do PSM II stopnia – Egzamin Praktyczny


PSM II STOPNIA

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia wydział instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, perkusja.
Zakres umiejętności na poziomie klasy VI PSM I stopnia cykl 6 – letni (lub klasa IV PSM I st. cykl 4 – letni)
Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie, kandydat na instrument dęty zaświadczenie od lekarza pulmonologa
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.


PSM II STOPNIA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

• EGZAMIN TEORETYCZNY
1) praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
2) teoretyczny z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 w przypadku: Szkoły Muzycznej II st. nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej

PSM II STOPNIA – WYDZIAŁ WOKALNY

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia na wydział wokalny mogą ubiegać się kandydaci: dziewczęta, które w danym roku szkolnym kończą co najmniej 15 lat oraz nie więcej niż 20; chłopcy po zakończonej mutacji, którzy w danym roku szkolnym nie przekroczyli 21 lat

Egzamin obejmuje:
• badanie predyspozycji słuchowych, rytmicznych i pamięci muzycznej.
• badanie warunków głosowych (skala i jakość głosu )
• prezentację przygotowanego utworu wokalnego (piosenka, pieśń, aria)
• rozmowę kwalifikacyjną
Do wniosku należy dołączyć
• zaświadczenie od lekarza foniatry
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

Termin i godzinę przesłuchania ustala pracownik sekretariatu, po złożeniu przez Rodzica lub Opiekuna prawnego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami.