ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Aktualności

Ferie 4-17 stycznia 2021


Szanowni Państwo!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2087).
W sposób generalny rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 3 stycznia 2021r.

Maciej Witek
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960) w szkole obowiązywać będzie kształcenie na odległość do dnia 29 listopada 2020r.

Maciej Witek
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.  od dnia 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. w szkole obowiązywać będzie kształcenie na odległość. 

Maciej Witek
Dyrektor Szkoły