ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:  1 września 2020
 2. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:  23-31 grudnia 2020
 3. FERIE ZIMOWE: 4 – 17 stycznia 2021
 4. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:  1-6 kwietnia 2021
 5. FERIE LETNIE: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021
 6. WOLNE DNI DYREKTORSKIE: 12-13 listopada, 30 kwietnia, 4 maja, 2 i 4 czerwca
 7. EGZAMINY DYPLOMOWE DLA:
  Recitale Dyplomowe Instrumentalne i Wokalne: 20-21 maja 2021
  Historia muzyki: 24-25 maja 2021
  II cz. Egzaminów Dyplomowych Instrumentalnych: 27-28 maja 2021
 8. BADANIE PRZYDATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PSM I st.
  cykl 6 letni – 24 maj 2021
  cykl 4 letni – 25 maj 2021
 9. EGZAMINY WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW DO PSM II st.:
  Wydział Wokalny (egzamin praktyczny) – 26 maj 2021
  Wydział Instrumentalny (egzamin praktyczny) – 26 maj 2021
  Egzamin teoretyczny – maj 2021
 10. PRZESŁUCHANIA PÓŁROCZNE:
  I st. –  grudzień 2020
  II st. – grudzień 2020
 11. PRZESŁUCHANIA CEA (etap makroregionalny)  
 12. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA:
  kl. VI PSM II st. Wydziału Instrumentalnego: 1 czerwca 2021
  kl. IV PSM II st. Wydziału Wokalnego: 1 czerwca 2021
 13. ZAKOŃCZENIE DLA ABSOLWENTÓW I st. – 23 czerwca 2021
 14. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH –  25 czerwca 2021
 15. EGZAMINY PROMOCYJNE KOŃCOWOROCZNE I KOŃCOWE – 1-11 czerwca 2021


PLANOWANE KONCERTY  w roku szkolnym 2020/2021

Wrzesień 2020r.

17 września 2020r.Koncert z okazji 81 rocznicy Agresji ZSRR na Polskę Uczniowie i Nauczyciele PSM

Październik 2020r.

Koncerty z  okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II:

12 października 2020 r. – Bazylika Mniejsza w Stalowej Woli

14 października 2020 r. – Kościół Opatrzności Bożej w Stalowej Woli

Listopad 2020r.

Koncert Pieśni Patriotycznych – Chóry PSM I st.

Grudzień 2020r.

Koncerty Świąteczne – Chór PSM II st., Orkiestra PSM II st.

Styczeń 2021r.

Koncert karnawałowy „Najpiękniejsze walce w muzyce” – Orkiestra PSM II st.